Vous êtes ici

Geen verontreiniging

Verontreinigd water moet gezuiverd worden vooraleer in het milieu terecht te komen. En hoe meer het vervuild is, hoe duurder het zuiveringsproces. Beter voorkomen dan genezen dus. Vervuil vooral geen huishoudelijk afvalwater.

De juiste dosis

Zeepwater is een grote bron van watervervuiling. Oppervlakteactieve stoffen, bleekmiddelen, geurstoffen, kleurstoffen: ze kunnen allemaal milieuverontreinigend zijn. En het is niet door meer product te gebruiken dat het properder zal zijn! Vermijd dus overdosering en controleer de waterhardheid in uw gemeente via de website van Vivaqua. Als het water zacht is, kan u de dosis nóg verminderen!

Verwijder etensresten van uw vaat

Etensresten die in de riool terechtkomen vervuilen het oppervlaktewater. Om dat te vermijden, volstaat het de vaat goed af te vegen. Schillen, koffiedik en ander organisch afval kunnen naar de compost, waar ze omgevormd worden tot goede meststof.

Composteren

Ecologische producten

U vindt tegenwoordig ook milieuvriendelijke producten voor de vaatwas en de was. Die ecologische schoonmaakmiddelen zijn samengesteld uit natuurlijke stoffen, bevatten geen petrochemische bestanddelen, zijn biologisch afbreekbaar en ook de geurstof is van natuurlijke oorsprong.

Omdat ze vollediger en sneller afbreken in het milieu, is het een goede keuze! Om zeker te zijn van hun natuurlijke werking, geeft u de voorkeur aan producten met een label. Of beter nog, u maakt ze gewoon zelf! U vindt vele recepten op het internet.

Geen chemische producten

Gooi nooit uw resten van verf, white spirit, meststoffen of insecticiden in de gootsteen of in het toilet! Dat is gevaarlijk, vervuilend en verboden: chemisch afval moet worden afgeleverd aan een van de Proxy Chimik-inzamelpunten van Net Brussel of in een containerpark.

Geen pesticiden

Sommige chemische meststoffen bevatten zware metalen, zoals lood, kwik of cadmium, die de grondwaterlaag kunnen vervuilen. Ze zijn absoluut te vermijden, vooral omdat er heel wat goedkopere natuurlijke oplossingen bestaan om planten te verzorgen zonder te vervuilen!

Een tuin zonder pesticiden

Geen afval in de natuur

Ook op een wandeltocht moet u waterlopen en vijvers proper houden. Dat begint bij het weggooien van afval in de vuilnisbak, om te vermijden dat plastic zakken en papier met etensresten in het water belanden. Zelfs groenafval hoort niet thuis in rivieren of op oevers!

Date de mise à jour: 30/07/2021