Vous êtes ici

In mijn wijk is het aangenaam toeven

Samen handelen en onze wijk gezelliger maken

En wijk waar het aangenaam toeven is… dat willen we toch allemaal! Almaar meer Brusselaars willen de waarden van delen en solidariteit benadrukken. Waarden waar sommigen invulling aan geven door het opzetten van collectieve acties en concrete projecten die iedereen er willen toe aanzetten om zich opnieuw de wijk toe te eigenen. Ideeën te over voor de overgang naar een maatschappij die meer respect heeft voor de planeet en waar het aangenamer toeven is.
 

Een stukje natuur

Een vleugje groen tegen de gevel en de hele straat bloeit op! Bloemen op het balkon, groendaken, klimplanten die zorgen voor biodiversiteit… een heleboel ideeën om de natuur naar uw wijk te brengen. En waarom niet een collectief project opzetten? In het kader van de projectoproep "Vooruit met de wijk", kunt u een initiatief "groene wijken" op poten zetten en zo in aanmerking komen voor begeleiding en financiële steun.

Meer Good Food

Lokaal en seizoensgebonden eten… ook mogelijk in de stad! Met de solidaire aankoopgroepen voor artisanale landbouw (SAGAL) of deelnemende kruideniers gaat uw wijk rechtstreeks in zee met lokale producenten en telers. Bovendien zijn er een aantal wijken die collectieve moestuinen hebben of deze volop ontwikkelen: een ideale gelegenheid om samen met de buren groenten te telen, culinaire ontdekkingen te delen en het samenleven binnen de wijk te kruiden! Collectieve projecten i.v.m. duurzame voeding, waaronder de collectieve moestuinen, kunnen eveneens worden ingediend via de projectoproep "Vooruit met de wijk".

Minder afval

Om te komen tot minder afvalproductie en ter bevordering van hergebruik, worden er overal in de Brusselse wijken Repair Cafés opgericht waar je terecht kunt om allerhande kapotte spullen te laten repareren. Projecten voor buurtcompostering willen het gebruik van organisch afval stimuleren, terwijl zero afval-initiatieven - zoals het organiseren van gratis markten of het plaatsen van doorgeefkasten – dan weer het verbruik van nieuwe goederen willen verminderen. Tal van projecten om de wijk een nieuwe adem te geven!

Wijkdynamiek

Almaar meer Brusselaars willen hun wijk gezelliger maken en zorgen voor meer levenskwaliteit waarbij respect voor het milieu centraal staat. Een dynamiek die ook kan aansluiten bij een meer algemene benadering, op wijkniveau, om meer mensen rond een groot aantal diverse, ambitieuzere projecten te mobiliseren. Namelijk de participatieve duurzame wijken.

Nu is het moment om tot actie over te gaan: wilt u iets doen samen met de buurtbewoners... werk dan een project uit!

Date de mise à jour: 01/03/2022