Vous êtes ici

Versleten banden

Versleten banden vormen een risico voor het milieu als er brand uitbreekt (uitstoot van giftige rook en risico op bodemvervuiling via de infiltratie van vloeibare residu’s die tijdens de verbranding worden gevormd). Toch worden ze niet bestempeld als gevaarlijk afval, maar wel als bijzonder afval. Producenten zijn dan ook verplicht om ze terug te nemen en ze te recycleren.

Preventie: de juiste reflex

De eenvoudigste manier om minder bandenafval te produceren, is hun levensduur te verlengen.

Sensibiliseer en informeer uw klanten optimaal. Ze zullen zeker naar uw advies luisteren, want ze besparen uiteraard geld als ze hun banden minder vaak moeten laten vervangen. Geef ze de volgende tips:

  • rust de wagen uit met gecoverde banden. De nieuwe fabricagetechnieken verzekeren een kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid die deze van bepaalde nieuwe banden overtreft;
  • kies banden van goede kwaliteit. Ze zijn duurder bij aankoop, maar verslijten minder snel;
  • controleer de bandenspanning elke maand, wanneer de auto koud is;
  • laat de uitlijning van de banden regelmatig controleren;
  • draai de wielen niet wanneer de auto stilstaat (gebruik de stuurbekrachtiging);
  • rij soepel en vermijd bruusk starten en remmen;
  • controleer de slijtage: toon uw klanten de slijtage-indicatoren in het profiel en raad ze aan hun snelheid op nat wegdek te verminderen zodra de banden lichtjes versleten zijn.

Hergebruik

Als de profielen nog minstens 1,6 mm diep zijn, kunnen ze worden hergebruikt of uitgevoerd.
Afvalbanden bewijzen dan weer hun nut in andere domeinen: in de wegentechniek (terreinversterking, lichte ophogingen), voor een inkuiling, …

Recycleren

Het wettelijke sorteer- en inzamelingsysteem voor gebruikte banden, met een terugnameplicht voor de fabrikanten, verzekert de best mogelijke recyclage van dit bijzonder afval. Zo krijgen banden soms een tweede leven dankzij covering (vervanging van het versleten loopvlak). Echt onbruikbare banden kunnen worden verwerkt tot poeder (via granulatie) dat dan dient voor de vervaardiging van nieuwe producten (vloerbedekking, isolatiemateriaal, …) of dienst doet als brandstof, vooral in ovens van cementfabrieken uitgerust met een aangepast systeem voor rookfiltering.

Terugnameplicht

Wanneer u als groot- of kleinhandelaar nieuwe banden verkoopt, bent u verplicht om de oude banden terug te nemen volgens het ‘1-tegen-1’-principe (behalve bij een vervanging van zomerbanden door winterbanden of omgekeerd).

Financieel gezien is dit een nuloperatie voor u. Bij de verkoop van nieuwe banden factureert u de milieubijdrage, die u zelf tijdens hun aankoop betaalde, aan de klant. Met die milieubijdrage wordt het systeem voor de inzameling en recyclage van banden bekostigd.

Ga naar de website van Recytyre voor meer informatie over uw terugnameplicht.

Waar naartoe met uw afvalbanden?

Bewaar de schone en droge banden, zonder velgen, op een afgesloten plaats, beschut tegen weer en wind. Bevuilde banden (met olie, aarde, verf of andere chemische producten) worden niet teruggenomen.

Beperk waar mogelijk opslag in kleine hoeveelheden en bewaar ze het liefst op vaste elementen zoals racks of planken. Kan dat niet, dan mogen ze niet hoger worden gestapeld dan 2 meter om elk risico op een oncontroleerbare brand te vermijden.

Registreer u als Recytyre-inzamelpunt. U kunt de versleten banden die aan de minimale kwaliteitsvereisten voldoen dan gratis laten ophalen door een van de partners. U kunt uw banden ook rechtstreeks binnenbrengen in een verwerkingscentrum.

Als u een afgedankt voertuig hebt, mag u de banden er niet zelf afhalen. Het afgedankte voertuig moet in zijn geheel worden overgebracht naar een geregistreerd demonteercentrum voor afgedankte voertuigen of een geregistreerd centrum voor de vernietiging en recyclage van afgedankte voertuigen.

Date de mise à jour: 28/09/2020