Vous êtes ici

Papier en karton (professionnels)

Preventie: de juiste reflex

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ieder jaar 60.000 ton papier- en kartonafval afkomstig van kantooractiviteiten ingezameld. Het 4e Gewestelijk Afvalplan (.pdf) beoogt dan ook ambitieuze doelstellingen: een vermindering van het papierafval met 12 kg/werknemer tegen 2013 en met 30 kg/werknemer tegen 2020.

Proefprojecten hebben aangetoond dat het papierverbruik met 30% verlaagd zou kunnen worden door de mogelijkheden van nieuwe technologieën te benutten en door diverse preventiemethoden te combineren.

De Europese Week van de Afvalvermindering introduceert dit jaar ook een specifieke actie om het papierverbruik te verlagen.

Individuele aanpak

Het komt erop aan de werknemers van uw onderneming bewust te maken voor de problematiek. Enkele voorbeelden van acties die u kunt voeren:

 • preventietips ophangen in het kopieerlokaal;
 • alle preventietips op het intranet plaatsen;
 • nadenken over de vraag of afdrukken wel nodig is, op het scherm corrigeren alvorens af te drukken, 2 pagina's per blad afdrukken voor werkdocumenten, tweezijdig afdrukken aanmoedigen; interne opleidingen over het correcte gebruik van de informatica organiseren;
 • invoering van een systeem dat het aantal kopieën en afdrukken voor elke werknemer afzonderlijk telt (bv. met persoonlijke codes);
 • organisatie van interne wedstrijden.

Wij stellen u handige documentatie (affiches, infofiches…) ter beschikking om uw personeel bewust te maken.

Structurele aanpak

Maak eerst een balans op binnen uw organisatie. Afhankelijk van het resultaat kunt u structurele veranderingen doorvoeren die het papierverbruik doen dalen. Bijvoorbeeld:

 • kies multifunctionele toestellen. Eén toestel per verdieping of per afdeling in plaats van een persoonlijke printer voor elke werknemer. Multifunctionele toestellen zijn veel efficiënter en energiezuiniger. Bovendien zullen werknemers minder geneigd zijn documenten af te drukken als de printer zich niet vlakbij bevindt;
 • stel tweezijdig afdrukken standaard in op computers en printers. Er bestaan hiervoor speciale programma's;
 • installeer nieuwe software die "workflows" aanmaakt om de documenten digitaal te beheren. Zo kunnen briefwisseling, archivering en facturatie digitaal beheerd en verwerkt worden;
 • schakel over op gerecycleerd papier en/of papier gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen (met het FSC-label);
 • recupereer enkelzijdig bedrukt papier en maak er een blocnote van.

Raadpleeg de lijst van dematerialisatieprogramma's en hun leveranciers (.pdf) om u te helpen nieuwe gewoonten aan te nemen.

Organisatorische aanpak

Pas uw interne werkprocedures aan om ze efficiënter en sneller te maken en het papierverbruik te verlagen. In de eerste fase maakt u een overzicht van alle werkprocedures waarbij nog (veel) papier wordt gebruikt.
Plan vervolgens enkele organisatorische veranderingen. Bijvoorbeeld:

 • zorg ervoor dat de leveranciers hun facturen elektronisch kunnen verzenden en dat die langs dezelfde weg, dus zonder afdrukken, kunnen worden verwerkt;
 • verzend de loonfiches van de werknemers elektronisch;
 • gebruik een elektronische handtekening die de papierversie overbodig maakt;
 • voer uw briefwisseling systematisch per e-mail en niet meer via de post;
 • voer uw interne communicatie elektronisch en niet op papier;
 • update uw distributie- en rondzendlijsten;
 • installeer computerprogramma's die deze veranderingen kunnen ondersteunen in de interne werkprocedures (bekijk de lijst van dematerialisatieprogramma's en hun leveranciers).

In het vademecum Acties voor het verminderen van het energieverbruik op het niveau van de onderneming vindt u tal van praktische preventietips.
Bent u uitgever van reclamedrukwerk of huis-aan-huisbladen? Surf naar onze pagina's over uw verplichtingen.

Wat te doen met uw papier en karton?

Van uw afval geraken doet u via de wettelijke circuits.

Voortaan regelt een inzamelcontract met een geregistreerd ophaler de inzameling van uw ongevaarlijk afval, ongeacht de geproduceerde hoeveelheid afval. Na afloop ervan houdt men dit inzamelcontract nog twee jaar bij.

U kunt uw papier en karton ook naar het gewestelijk containerpark of naar een sorteercentrum brengen.

Containerpark: Ingerichte en bewaakte zone die afvalstoffen opvangt die niet aan huis worden opgehaald (huishoudelijk chemisch afval, grof vuil, schroot, bouwafval, kleding, groenafval, verpakkingen en papier/karton).

Voor meer informatie over verplichting inzamelcontract en afval sorteren.

Date de mise à jour: 28/09/2020