Vous êtes ici

Op straat

Renard / Vos

Op muren

Enkele plantensoorten hebben zich aangepast aan de kleine spleetjes in oude muren. Denk maar aan kleine varens. Als u in het juiste seizoen hun groene bladeren omdraait, treft u er donkerbruine stukken aan met sporen om zich voort te planten. De muurleeuwenbek is een ander voorbeeld van een muurplant. Met zijn mooie paarse en gele bloemetjes is hij ook in staat te groeien op oude grintstapels en soms zelfs tussen de tramsporen.

Op daken

Tal van vogelsoorten profiteren van scheuren of groeven in gebouwen en daken om zich te nestelen en voort te planten, elk op zijn manier. Er is uiteraard de huismus, maar er zijn ook zwaluwen en gierzwaluwen. De populatie gierzwaluwen stelt het momenteel vrij goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar de twee soorten zwaluwen (de huiszwaluw en de boerenzwaluw) zijn zeldzamer geworden in vergelijking met de populatie die een veertigtal jaar geleden nog aanwezig was. De zwarte roodstaart, een kleine en onopvallende zangvogel, past zich ook wonderwel aan in stadsmiddens. U kunt hem horen zingen tot in het centrum van Brussel.

Op de grond

Ook tussen straatstenen of stoeptegels slagen kleine plantjes erin tot bloei te komen. Er zijn echt enkele bijzondere exemplaren bij, zoals het levermos, een broertje van het gewone mos. Zonder stengel, bloem of wortel ontwikkelt het zich uit een miniblaadje. Net zo merkwaardig zijn korstmossen, die kruisingen zijn tussen een zwam en een alg, en die er eerder uitzien als een platgedrukte kauwgom.

Wanneer onkruid of planten tussen de tegels van uw stoep of langs uw oprijlaan u hinderen, vermijd dan alleszins het gebruik van onkruidverdelgers. Toegegeven, onkruid wieden vraagt iets meer inspanning maar betekent tenminste zero vervuiling!

Zelfs de vos…

De vos is enkele jaren geleden tevoorschijn gekomen in Brussel. Hij was op zoek naar voedsel en rust en heeft die in onze hoofdstad gevonden. Soms dwaalt hij ’s nachts rond in de Brusselse straten en stoort zich niet aan de aanwezigheid van de mens.

Date de mise à jour: 28/09/2020