Vous êtes ici

Voorstel voor een project

Welk project voorstellen?

Uw project moet aansluiten bij het thema afvalvermindering, hergebruik, herstel en/of recyclage en moet uitgevoerd worden tijdens de Europese Week van de Afvalvermindering om te worden goedgekeurd.

Zo kunt u:

  • een nieuw initiatief lanceren op het vlak van afvalvermindering 
  • reeds gerealiseerde projecten in de kijker zetten (tentoonstelling, opendeurdag, persbericht, enz.) 
  • een animatie in uw onderneming, vereniging of overheidsdienst organiseren of informatie over afvalvermindering, hergebruik en/of recyclage verspreiden 

Iedereen kan deelnemen!

Ondernemingen, administraties, scholen, elke instelling met een activiteit in het Brussels gewest. Ook burgers kunnen deelnemen.

Instellingen van alle soorten: Het project kan zich richten tot het intern personeel, leerlingen, klanten, het groot publiek (bvb opendeurdagen)

Burger: U kan dit project alleen uitvoeren, met het gezin of met vrienden, met buren uit uw straat, wijkbewoners… Het is uiteraard ook mogelijk om een project voor te stellen voor het bedrijf waarvoor u werkt, voor de school van uw kinderen, uw sportclub…

Uw project moet betrekking hebben op een of meer van onderstaande thema’s:

  • afvalpreventie
  • hergebruik
  • recyclage
  • herstel
  • clean-up day (dag gewijd aan "opruimen")
  • textiel (centraal thema van 2022)

In 2022 leggen we de focus op textiel.

De textiel- en kledingindustrie is een van de meest vervuilende sectoren, samen met huisvesting, vervoer en voedsel. Dit komt door de sterke invloed die zij heeft op het landgebruik, de waterverontreiniging en zelfs de uitstoot van broeikasgassen. Deze sector heeft een grote milieu- en sociale impact in elke fase: van productie, tot distributie, gebruik en na gebruik (inzameling, sortering, recycling en het uiteindelijke afvalbeheer, dat meestal verband houdt met verbranding en stortplaatsen).

Date de mise à jour: 20/07/2022