Vous êtes ici

Erkennings-, registratie- en rapportageformulieren (professionelen) (professionnels)

Formulieren betreffende afval - Erkenningen en registraties

Erkenning - inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijk afvalstoffen
Registratie - inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijk afvalstoffen en dierlijke bijproducten
Registratie – vervoerder van afvalstoffen en dierlijke bijproducten
Registratie - Afgedankte voertuigen - vervoerder
Registratie - Afgedankte voertuigen - demonteercentrum (type A)
Registratie - Afgedankte voertuigen - demonteercentrum (type B) en/of type C
Meldingsformulier van tijdelijk of definitieve stopzetting van een erkenning of een registratie  Aanvraagformulier voor de erkenning als studiebureau op het vlak van Kathodische bescherming(.pdf) Aanvraagformulier voor de erkenning als studiebureau op het vlak van Kathodische bescherming(.doc)
Formulier voor de vernieuwing van een erkenning Aanvraagformulier tot vernieuwing van een erkenning (.pdf) Aanvraagformulier voor vernieuwing van een erkenning (.docx)

Rapportageformulieren

De indiening van het afvalstoffenrapport gebeurt via het webplatform BRUDAWEB

Formulieren betreffende afval - Rapportageformulieren

  Instructienota Formulier
Rapport van een inzamelaar, handelaar, makelaar (IHM)
 
Rapport van een inzamel- of verwerkingsinrichting – Bestemming
Rapport van een inzamel- of verwerkingsinrichting – Houder

Overige

Formulieren betreffende afval - Overige

  Instructienota Formulier
Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 
 
Lijst van de elementen voor het kwaliteitsbeheersysteem voor de inzamelaars, handelaars en makelaars van afvalstoffen  
Lijst van de elementen voor het kwaliteitsbeheersysteem voor een inrichting voor het inzamelen of verwerken van afvalstoffen

 

Bijkomende informatie

Formulieren betreffende afval - Ter info

Lijst met postcodes en gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lijst met verwerkingscodes (R/D)
Lijst met afvalstoffencodes (Eural)  
Date de mise à jour: 10/08/2022