Vous êtes ici

De netwerken

Wie netwerk zegt, denkt aan een net, schakels, knooppunten, verbindingselementen, verbanden… Hoe kunnen we de ontwikkeling garanderen van verbindingen tussen de groene ruimten, moestuinen, speeltuinen en watergebieden in Brussel? Leefmilieu Brussel heeft verschillende netwerken gecreëerd om te zorgen voor een voldoende spreiding van deze ruimten over het hele Gewest. Door de bestaande ruimten te vrijwaren en door er nieuwe te ontwikkelen. De bedoeling hiervan is tot een samenhangend geheel te komen. Maar het is tevens een uitstekende ecologische hefboom voor natuurbeheer, om water opnieuw zichtbaar te integreren  in de stad en overstromingen te voorkomen, om kinderen een vooraanstaande plaats te geven, en om de biodiversiteit te stimuleren door ervoor te zorgen dat bepaalde soorten zich van de ene naar de andere groene ruimte kunnen verplaatsen. 

Date de mise à jour: 28/09/2020