Vous êtes ici

De juiste reflex voor elk type afval (professionnels)

Bij alle beroepsactiviteiten wordt afval van velerlei aard geproduceerd. Bepaalde afvalstoffen zoals papier, inktpatronen, verpakkingen, zijn gemeenschappelijk voor alle sectoren, terwijl andere specifiek zijn voor uw sector.

Op de volgende pagina's vindt u een reeks praktische raadgevingen voor elk type van afvalstof of elke afvalstroom. Surf naar de pagina's over gemeenschappelijk afval voor alle sectoren en de pagina's die relevant zijn voor uw sector om te ontdekken hoe u uw afvalproductie tot een minimum kunt beperken en hoe u zich van onvermijdbaar afval kunt ontdoen via het daartoe bestemde circuit.

Date de mise à jour: 28/09/2020