Vous êtes ici

Strategie en acties van het Gewest

In België is het afvalbeleid, op enkele uitzonderingen na, een gewestelijke aangelegenheid. Sinds 1992 keurt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan ook regelmatig plannen goed om de hoeveelheid afval die op zijn grondgebied wordt geproduceerd - alles samen goed voor 2.000.000 ton afval per jaar - te beheren en te verminderen.

Het afvalbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat daarbij in het teken van de naleving van de hiërarchie inzake afvalbeheer, waarbij afvalpreventie aan de bron, gevolgd door hergebruik en voorbereiding met het oog op hergebruik voor elke andere vorm van valorisatie primeren: recyclage, daarna energetische valorisatie en ten slotte een verwijdering van het resterende afval met oog voor het milieu.

Afgezien van de acties die op lokaal niveau ondernomen worden, wil het Gewest alle burgers, scholen, ondernemingen, verenigingen, bestuursinstanties, enz. er eveneens toe aansporen om deel te nemen aan de Europese Week van de Afvalvermindering. Dit initiatief, dat doorheen heel Europa wordt georganiseerd in het kader van een ‘Life+’-project van de Europese Commissie, wil zoveel mogelijk actoren ertoe aanzetten om maatregelen te treffen voor een duurzame vermindering van afval.

Date de mise à jour: 28/09/2020