Vous êtes ici

Bewegwijzering

Pictogrammen op paaltjes naast de paden geven info over:

De gebruikers voor wie deze wandelingen werden ingericht :

Traject voor wandelaars en fietsers

Traject voor fietsers, maar toegankelijk voor voetgangers

Traject voor wandelaars, fietsers niet toegelaten

Bijkomende pictogrammen

Fietsers vertragen :
pictogram dat de fietsers waarschuwt voor aankomend gevaar en dat hen vraagt te vertragen.

Fietsers te voet over een bepaalde afstand:
op sommige stukken van de Groene wandeling moeten fietsers van hun fiets. Meestal gaat het om passages in een NIET-begrensde eenrichtingsweg of via het trottoir.

Het geplaatste meubilair moet de wandelaar bijstaan in zijn ontdekkingstocht langs de Groene Wandeling en het netwerk van Brusselse wandelingen.

De infoborden :
Ze geven een overzichtskaart en een gedetailleerde kaart van het Brussels Gewest, maar ook een tekst over een thema dat verband houdt met de ligging van het meubilair.
De richtingborden :
Zij duiden de richting aan van de nabijgelegen parken, monumenten en knooppunten voor het openbaar vervoer.
De bewegwijzeringspaaltjes :
Ze zorgen voor de bewegwijzering langs de wandelweg door de te volgen richting te bevestigen of in herinnering te brengen.

De bewegwijzering langs de Gewestelijke Fietsroutes:
Ze zorgen voor de bewegwijzering van de wandelingen en maken daarbij gebruik van de reeds aanwezige bewegwijzeringspaaltjes van de Gewestelijke Fietsroutes.

Date de mise à jour: 10/05/2021

Documents: 

Contact: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail.