Vous êtes ici

Biotopen

L'étang, un exemple de biotope / De vijver, een voorbeeld van biotoop

De natuur is - bijna - alom aanwezig in Brussel. Daarom wordt onze hoofdstad vaak "Het Groene Brussel" genoemd, want weinig Europese hoofdsteden bezitten zulk indrukwekkend groen patrimonium.
Er zijn uiteraard de 1.654 hectare van het Zoniënwoud langs de zuidrand van de stedelijke agglomeratie. Meer in het noorden zijn er andere bossen, zoals Laarbeekbos, Poelbos…

Al dit groen is goed voor iets meer dan 10% van het Brussels grondgebied! Daarnaast zijn er ook een hele reeks parken en groene ruimten: een tachtigtal, groot en klein, zowat overal verspreid in de stad. En ook nog privédomeinen (zoals het domein van Laken, Hertoginnedal…), enkele landbouwgronden (in het Scheutbos bijvoorbeeld of op de Zavelenberg), braakland, sport- en speelterreinen, spoorwegbermen en kerkhoven. Maar de grootste hap groene ruimte van de hoofdstad bestaat beslist uit de honderden privétuinen van de Brusselaars.

De bomen, vijvers, grasvelden, bloemenperken, rietvelden, hagen, struiken en beekjes in Brussel bieden een specifieke habitat aan een hele reeks dieren, planten en zwammen. Zelfs in drukke straten vinden we de natuur terug. En zelfs binnen de huismuren…

Hierbij een overzicht van de vormen die de natuur in de stad kan aannemen.

Date de mise à jour: 28/09/2020