Vous êtes ici

De biodiversiteit

Brussel is een groene stad. Bossen en wouden, parken en groene ruimten, privétuinen, landbouwgronden, braakland, speelterreinen en kerkhoven nemen zowat 50% van het Brusselse grondgebied of ongeveer 8.000 hectare in beslag. Brussel herbergt soms onvermoede natuurlijke schatten die we u hier graag laten ontdekken.

Alle aanwezige soorten (bacteriologisch, eencellig, mycologisch, plantaardig en dierlijk), hun genetisch erfgoed, de onderlinge interacties en hun ecosystemen: dit alles vormt de Brusselse biodiversiteit .

Spijtig genoeg staat die diversiteit vandaag onder druk, net zoals we dat ook elders kunnen waarnemen. De toenemende verstedelijking die de specifieke habitats van fauna en flora versnippert, vervuiling, klimaatveranderingen, de drukke bezetting van sommige groene ruimten, de komst van invasieve exotische soorten, de opdroging van vochtige zones… zijn allemaal factoren die vele levende soorten kwetsbaar maken of een rechtstreekse bedreiging vormen voor hun overleving.

Daarbij komt nog een sneeuwbaleffect: omdat er tussen fauna en flora onderling complexe en broze relaties zijn, kan de verdwijning van een soort of de aantasting van een habitat een volledig ecosysteem ontregelen.

Om zijn biodiversiteit te bewaren (in navolging van de Europese aanbevelingen) heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal instrumenten ingevoerd. Ook voor u is het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn.

Want in deze race tegen de tijd heeft iedereen een rol te spelen. Ook u.

Date de mise à jour: 28/09/2020