Vous êtes ici

Wat is een lokale Agenda 21?

Een lokale Agenda 21 is een actieplan dat strategieën bepaalt voor de lokale overheden. Aan de hand van dit document kunt u uw gemeente of OCMW op lange termijn engageren op het vlak van duurzame ontwikkeling, in overleg met alle diensten van de administratie en de betrokken partijen.

De lokale Agenda 21 is een project dat wordt gestuurd door de overheden, maar ook de actieve bevolking, de inwoners en de ondernemingen moeten erbij betrokken zijn. Deelname van de bevolking aan de lokale Agenda 21, zowel bij het opstellen als bij de follow-up en de evaluatie, vormt de kern van de aanpak en vormt een garantie voor zijn succes.

Door het gebruik van lokale hulpmiddelen en de participatie van lokale actoren te bevorderen, kan een project van duurzame ontwikkeling leiden tot een nieuwe lokale dynamiek!

De gewestelijke steun aan de Brusselse lokale Agenda's 21

Tussen 2008 en 2011 lanceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest projectoproepen ter ondersteuning van de gemeenten en OCMW's van het Gewest die bereid waren hun lokale Agenda 21 samen te stellen en projecten te concretiseren die op duurzame ontwikkeling gericht zijn.

Agenda Iris 21 from Bruxelles Env. - Leefmilieu Brus on Vimeo.

 

Nuttige documenten

16 gemeenten en 7 OCMW's konden zo een beroep doen op de financiële steun en de methodologische hulp van Leefmilieu Brussel en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB).

 

Brussel Stad

In een gezamenlijk actieplan met het OCMW valideerde de stad Brussel in 2008 haar eerste lokale Agenda 21. Met de steun van Agenda Iris 21 heeft de Stad vanaf 2009 een programma voor de evaluatie en de actualisering van haar Agenda 21 op poten kunnen zetten. Er zitten meer dan 170 duurzame acties in.

» Website van Brussel Stad

Etterbeek

Met de ondertekening in 2001 van het Charter van Aalborg nam Etterbeek het engagement om haar lokale Agenda 21 uit te werken. Dankzij de steun van het Gewest sinds 2008 nam het project concreet vorm aan. In 2010 resulteerde dat in de goedkeuring van een actieplan.

» Website van Etterbeek

In 2009 stak ook het OCMW van Etterbeek van wal en leverde in 2012 een actieplan af.

Ukkel

In 2008 begon de gemeente Ukkel tegelijk aan een actieplan en aan een koolstofbalans voor de gemeente. Een jaar later valideerde de gemeente een plan met meer dan 150 acties.

» Website van Ukkel

Jette

Na de ondertekening van het Charter van Aalborg in 2005 keurde de gemeente Jette in 2010 een Duurzame-Actieplan goed.

» Website van Jette

Sint-Gillis

In 2011 voorzag Sint-Gillis zich van een lokale Agenda 21 met  90 acties.

» Website van Sint-Gillis

Het OCMW van Sint-Gillis hechtte steeds veel belang aan duurzame ontwikkeling en werkte in 2012 zijn Agenda 21 uit.

Schaarbeek

De gemeente Schaarbeek besloot tegelijkertijd haar Agenda 21 en gemeentelijke Duurzame-Ontwikkelingsplan uit te werken.  In 2010 werden ze voorgesteld onder de naam "Schaarbeek 2021".

» Schaarbeek 2021 (.pdf)

Watermaal-Bosvoorde

In 2010 keurde Watermaal-Bosvoorde haar Agenda 21 goed die 70 duurzame-ontwikkelingsgezinde acties telt.

» Website van Watermaal-Bosvoorde

Vorst

In 2010 werkte de gemeente Vorst haar Agenda 21 uit, met de naam "Vorst op weg naar duurzame ontwikkeling".

» Website van Vorst

In 2012 stelde het OCMW van Vorst eveneens zijn actieplan voor.

 

Evere

In 2010 werkte Evere aan en valideerde ze haar duurzame-actieplan, met over de honderd acties.

Anderlecht

In 2012 stelde Anderlecht haar Agenda 21 voor.

» Website van Anderlecht

Sint-Agatha-Berchem

Voor de uitwerking van haar lokale Agenda 21 in 2011 mocht Sint-Agatha-Berchem rekenen op gewestelijke steun.

Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem zette er eveneens zijn schouders onder en bereidt nu een duurzame-actieplan voor.

» Website van Sint-Agatha-Berchem

Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Jans-Molenbeek bereidt momenteel haar Agenda 21 voor.

In 2010 werkte het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek aan en valideerde het een Agenda 21.

» Website van Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Lambrechts-Woluwe

Met de slogan "Samen met u de toekomst in alle kleurenpracht schilderen" voert Sint-Lambrechts-Woluwe haar in 2012 gevalideerde Agenda 21 door.

In 2010 ging het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe van start met zijn lokale Agenda 21. Iedereen moet zich engageren en dus wordt het "consultatie-concertatie-actie-model" gevolgd.

» Website van Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Pieters-Woluwe

Met de slogan "Agenda 21, u bent extraduurzaam!" valideerde Sint-Pieters-Woluwe in 2011 een 70 acties tellende Agenda 21 goed.  

» Website van Sint-Pieters-Woluwe

Elsene

In 2011 ging de gemeente Elsene van start met haar Agenda 21. Projecten die uit deze werkwijze voortspruiten, nemen op het terrein concreet vorm aan.

» Website vans Elsene

Sint-Joost-ten-Noode

Sint-Joost-ten-Node is begonnen aan de voorbereiding van haar Agenda 21. Men verwacht hem tegen eind 2013.

Voor de pioniers onder de gemeenten gaat het er vandaag om de ondernomen acties te evalueren en het actieplan up te daten.

Voortaan kunnen de lokale overheden die over een goedgekeurde lokale Agenda 21 beschikken, financiële steun vragen voor de uitvoering van specifieke projecten in aansluiting op thematische projectoproepen die regelmatig door Leefmilieu Brussel worden gedaan.

Date de mise à jour: 06/10/2016
Documents: 

Video

Brochure

Beschrijvende fiches van de projectenoproep :

Verslagen van het seminaire van 6 oktober 2010

Op 6 oktober 2010 organiseerde Leefmilieu Brussel in samenwerking met de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) en de hulp van de Stichting voor Toekomstige Generaties (STG) een colloquium dat voor het eerst een overzicht bood van de geboekte vooruitgang, de projecten en de duurzame vernieuwingen die de Brusselse lokale collectiviteiten in het kader van het Agenda 21-project doorvoerden.